AUN-QA kiểm định 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt

Từ ngày 28/11 đến ngày 2/12/2022, AUN-QA tổ chức đoàn kiểm định lần thứ 307 cho 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt.


Trao đổi kinh nghiệm và hợp tác chia sẻ dữ liệu để đối sánh chất lượng giáo dục với Trường Đại học Quy Nhơn

 Chiều ngày 21/7/2022, Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức buổi gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác.


Bế mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo 5 ngành trình độ đại học

Chiều ngày 26/06/2022 tại phòng họp nhà A11, Trường Đại học Đà Lạt đã phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức cấp chương trình đào tạo.


Khảo sát sơ bộ – Đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo cho 5 ngành trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Đà Lạt

     Ngày 13/06/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học quốc gia TP. HCM đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ nhằm đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Đông phương học, Luật, Ngôn ngữ Anh, và […]


Kế hoạch khảo sát Sơ bộ Cấp Chương trình đào tạo

Kế hoạch đợt Khảo sát sơ bộ – Đoàn đánh giá ngoài về Kiểm định chất lượng 05 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Đà Lạt.


Công khai báo cáo tự đánh giá 05 chương trình đào tạo

Báo cáo tự đánh gia 05 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt


Công nhận hoạt động của tổ chức ASEAN AUN-QA tại Việt Nam

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Thông báo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa học của người học năm 2020-2021

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Thông báo kết quả khảo sát bộ phận hành chính sự nghiệp và cơ sở vật chất năm học 2020 – 2021

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


XEM THÊM