Công nhận hoạt động của tổ chức ASEAN AUN-QA tại Việt Nam

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Thông báo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa học của người học năm 2020-2021

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Thông báo kết quả khảo sát bộ phận hành chính sự nghiệp và cơ sở vật chất năm học 2020 – 2021

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Thông báo kết quả khảo sát chất lượng giảng dạy năm học 2020-2021

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp.


Hội thảo tập huấn “Rà soát, cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO 4 ngành đào tạo”

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Phòng Quản lý chất lượng đã tổ chức buổi Hội thảo tập huấn “Rà soát, cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO cho 4 ngành đào tạo Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, và […]


Trường Đại học Đà Lạt chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA

Tháng 4/2020, Trường Đại học Đà Lạt (ĐHĐL) chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA (Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á), là đại diện Việt Nam duy nhất bên cạnh 6 trường đại học đến từ Indonesia, 2 trường từ Myanmar và 1 trường từ […]


Trường Đại học Đà Lạt tham dự Hội thảo khoa học quốc gia về đảm bảo và kiểm định chất lượng đại học trên thế giới và ở Việt Nam

Ngày 25/10/2019, đoàn đại biểu Trường Đại học Đà Lạt đã tham dự Hội thảo khoa học quốc gia về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam, tại Nha Trang.Ngày 25/10/2019, Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với […]


Tham gia khóa đào tạo kiểm định viên quốc tế thuộc mạng lưới các Trường đại học Đông Nam Á

Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 7/11/2019, TS. Lê Thị Anh Tú Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Trường Đại học Đà Lạt đã tham gia khóa đào tạo kiểm định viên quốc tế thuộc mạng lưới các Trường đại học Đông Nam Á theo tiêu chuẩn AUN-QA, tại Philippines. Mạng lưới Đại học Đông Nam […]


XEM THÊM