Tiêu Điểm - Sự Kiện

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cờ vững mạnh xuất sắc năm học 2014- 2015

Ngày 15 tháng 8 năm 2015, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 và tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014 – 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 , các ý ‎kiến tại hội nghị đều nhất trí cao với nội dung của báo cáo. Nhằm đánh giá và ghi nhận những thành tích của các đơn vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục đã tặng cờ, bằng khen cho các tập thể và cá nhân của toàn ngành. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt đã vinh dự được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và được công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm học 2014- 2015”. Công đoàn trường được tặng 03 bằng khen, trong đó 01 tập thể và 02 cá nhân; 01 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 bằng khen về công tác hỗ trợ giáo viên học sinh miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa. Tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015, Ban Nữ công công đoàn Trường Đại học Đà Lạt vinh dự được nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.


Công Đoàn

Các tin khác